I. WIADOMOŚCI

Znajomość znaczenia następujących nazw i słów:

 1. karate tradycyjne – karate tradycyjne to wywodząca się z Japonii sztuka samoobrony bez użycia broni, w której stosuje się bloki, ciosy i kopnięcia w połączeniu z innymi elementami. Celem treningu karate tradycyjnego jest dążenie do doskonałości, a tym samym wszechstronny rozwój ciała oraz umysłu (charakteru) człowieka.
 2. karateka – trenujący karate
 3. sensei – nauczyciel, mistrz
 4. oss! – tak (oznacza akceptację, jest wyrazem szacunku dla osoby i miejsca)
 5. rei – ukłon
 6. hajime – start
 7. jame – stop
 8. karatega – ubiór treningowy karate
 9. obi – pas

II. ETYKIETA

 1. ukłon (rei) w pozycji stojącej
 2. ukłon (rei) w pozycji siedzącej
 3. zachowanie się na sali treningowej (dojo)- wejście na dojo, wyjście z dojo
  1. jak wejść na dojo, w przypadku spóźnienia
  2. sposoby zwracania się do instruktora (sensei)
  3. sposób wiązania pasa (obi)
  4. sposób składania i dbania o karategę (strój treningowy)

III. KIHON (technika)

 1. (HD) >>> 10xC.-Chokuzuki (HD) (M)
 2. (KI) >>> 10xC.-Chokuzuki (KI) (M)
 3. (HsD) >>> 10xC.-Maegeri (HsD) (M)
 4. (ZE) >>> 10xG.-Gedanbarai (ZE) (M)

IV. OKRES TRENINGU

1,5 miesiąca (udział w min. 12 treningach)

Objaśnienia symboli pozycji:

 • (HD) – Heiko-dachi
 • (KI) – Kiba-dachi
 • (HsD) – Heisoku-dachi
 • (ZE) – Zankutsu-dachi

UWAGA!
Tylko dyplom wydany przez PZKT jest potwierdzeniem zdanego egzaminu.

Skip to content