I. WIEDZA

Wiedza z zakresu na 9 kyu oraz 5 zasad dojo kun

II. KATA

Heian Shodan

III. KIHON

  1. (ZE)->   C.-Oizuki (ZE) (P)
  2. (ZE)->   J.-Ageuke (ZE) (T)
  3. (ZE)->   C.-Soto Udeuke (ZE) (P)
  4. (ZE)->   C.-Shutouke (KO) (T)
  5. (ZE)->   C.-Maegeri ->(ZE) (P)

IV. KUMITE

Kihon Ippon Kumite (sparing półwolny na jeden krok)

  • *ATAK
  • Tsuki: J.x2, C.x2
  • Maegeri: C.x2

V. OKRES TRENINGU

Trzy miesiące treningu (udział w minimum 24 treningach).

UWAGA!
Tylko dyplom wydany przez PZKT jest potwierdzeniem zdanego egzaminu.  

Skip to content