I. KATA

Heian Yondan 

II. KIHON

 1. 1. (ZE)-> Oizuki Sanbonzuki (ZE)
  * J.x1, C.x2 (P)
 2. (ZE)-> J.-Ageuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE) (T)
 3. (ZE)-> C.-Soto Udeuke (ZE), C.-Yoko Enpiuchi (KI) (P)
 4. (ZE)-> C.-Uchi Udeuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE) (P)
 5. (KI)-> C.-Shutouke (KO), C.-Kizami Maegeri,
  C.-Nukite (ZE) (T)
 6. (ZE)-> Maegeri Rengeri ->(ZE)
  * C.x1, J.x1 (P)
 7. (O)(ZE)-> C.-Mawashigeri Rengeri ->(ZE)
  * C.x1, J.x1 (P)
 8. (KI)-> X J.-Yoko Keage ->(KI)
  * Wykonać na lewą i prawą stronę (B)
 9. (KI)-> X C.-Yoko Kekomi (KI)
  * Wykonać na lewą i prawą stronę (B)
 10. (O)(ZE)-> C.-Ushirogeri ->(ZE) (P)
 11. (O)(ZE)-> C.-Maegeri, C.-Mawashigeri,
  C.-Gyakuzuki (ZE) (P)

III. KUMITE

Jiyu Ippon Kumite (sparing półwolny)

*ATAK

 • Kizamizuki: J.x2
 • Gyakuzuki: J.x2, C.x2
 • Kizami Maegeri: C.x2
 • Maegeri: C.x2

W obronie zastosowanie OJI-WAZA (odpowiedź na atak przeciwnika)

SEN (na początku ataku)
a) Kake-no-sen (przed atakiem fizycznym)
b) Tai-no-sen (w czasie ataku fizycznego)

GO-NO-SEN (po ataku przeciwnika)
a) Amashi-waza (przesunięcie ciała)
b) Uke-waza (bloki)

IV. UDOKUMENTOWANY START W MIN. 3 ZAWODACH KLUBOWYCH (potwierdzony w paszporcie PZKT).

V. OKRES TRENINGU

Trzy miesiące treningu (udział w minimum 24 treningach) od uzyskania poprzedniego stopnia.

UWAGA!
Tylko dyplom wydany przez PZKT jest potwierdzeniem zdanego egzaminu.

Skip to content