Karate tradycyjne, jako sztuka samoobrony, rozwijało się w Japonii przez wiele lat. Jego podstawa techniczna jest oparta na okinawskiej zasadzie to de, która z kolei nawiązuje do chonfa – chińskiej sztuki walki będącej formą samoobrony bez użycia broni, natomiast podstawą filozoficzną karate tradycyjnego jest japońskie budo (idea samodoskonalenia poprzez trening oraz zgłębianie wiedzy o sztukach walki), wspólne dla wielu japońskich sztuk walki. 
.
Ojcem karate tradycyjnego jest Sensei Hidetaka Nishiyama (1928-2008), od 1943 roku uczeń mistrza Gichina Funakoshi. W 1953 roku Sensei Nishiyama po raz pierwszy udał się do USA, by zaprezentować karate. W 1961 roku na stałe osiadł w Stanach Zjednoczonych, gdzie wyszkolił wielu swoich następców, w tym trenerów karate tradycyjnego z Polski. 
.
Karate tradycyjne to sztuka walki dla każdego, niezależnie od wieku.
.
Zajęcia karate tradycyjnego skierowane są zarówno do osób zainteresowanych treningiem rekreacyjnym z elementami samoobrony, jak i tych, którzy chcą osiągnąć mistrzostwo w karate tradycyjnym i myślą o rywalizacji oraz udziale w zawodach sportowych.
.
Fot. Beata Zarach
.
.
Trening karate tradycyjnego można rozpocząć w każdym wieku. W naszym klubie ćwiczą zarówno dzieci, które rozpoczęły trening w wieku nawet 5 lat, młodzież, jak i dorośli oraz seniorzy.
.

Fot. Beata Zarach

.

.
Fot. Beata Zarach
.
.
DLACZEGO WARTO TRENOWAĆ KARATE TRADYCYJNE?
.
Kształtowanie charakteru: karate tradycyjne odgrywa ważną rolę w procesie wychowania młodego człowieka. Jest to sztuka walki, w której istotne są detale, a proces dochodzenia do perfekcji wymaga czasu, zaangażowania i cierpliwości.
Karate tradycyjne uczy tak rzadkiego dzisiaj w społeczeństwach Zachodu szacunku wobec autorytetów, zarówno wobec autorytetu nauczyciela (senseia), jak i wobec autorytetu wielkich mistrzów, czyli autorytetu tradycji. Zawodowstwo zaś – będące priorytetem i czynnikiem destruktywnym w wielu dyscyplinach sportu – jest w karate tradycyjnym wtórne wobec szeroko zarysowanej misji edukacyjnej polegającej na wszechstronnym rozwoju fizycznym, umysłowym i duchowym osób w każdym wieku, od dzieci, po osoby starsze. W karate tradycyjnym na czele hierarchii wartości stoi osoba, która szanuje samą siebie i innych, zgodnie z zasadami etyki i etykiety, zarówno podczas treningów, jak i zawodów sportowych.
.
Zdrowie: trening karate tradycyjnego sprzyja nie tylko podniesieniu sprawności fizycznej osób ćwiczących czy redukcji stresu poprzez stosowane ćwiczenia oddechowe i ogólną pracę z oddechem warunkującą prawidłowe wykonanie technik karate, ale przyczynia się również do niwelowania wad postawy, szczególną rolę odgrywa zaś w profilaktyce i leczeniu skolioz tzw. idiopatycznych, których występowanie wiąże się z asymetriami ruchów i ustawień w obrębie bioder. Podczas wielu ćwiczeń wykonywanych w ramach treningu karate mięśnie są nie tylko wzmacniane, ale przede wszystkim rozciągane, co jest korzystne w profilaktyce i leczeniu wad postawy.
.
Samoobrona: karate tradycyjne to wywodząca się z Japonii sztuka samoobrony bez użycia broni. W karate tradycyjnym wykorzystywane są bloki, ciosy i kopnięcia, dlatego w trakcie treningów karate tradycyjnego uczestnicy zdobywają umiejętność stosowania poszczególnych technik wykorzystywanych w samoobronie, ale dodatkowo kształtują stabilne emocje i umiejętności odpowiedniej reakcji, które pomagają w sytuacji zagrożenia.
.
Rywalizacja: w ramach Polskiego Związku Karate Tradycyjnego i Okręgowego Związku Karate Tradycyjnego w Gdańsku organizowane są liczne zawody rangi regionalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej, w których w poszczególnych kategoriach wiekowych i wybranych konkurencjach, mogą rywalizować zarówno dzieci i młodzież, jak i dorośli.
.
Karate tradycyjne to sztuka walki dla ciała i ducha, dobrego zdrowia i silnego charakteru, dla młodszych i starszych.
.
Karate tradycyjne to sztuka walki dla ciała i ducha, dobrego zdrowia i silnego charakteru, dla młodszych i starszych.
.
Serdecznie zapraszamy!
.
W każdej chwili możesz podjąć decyzję o rozpoczęciu zajęć w Klubie.
.
Szczegółowych informacji udziela Biuro Klubu.
.
Skip to content